奉同张敬夫城南二十咏原文,翻译,赏析_拼音版_作者朱熹 

奉同张敬夫城南二十咏

作者:朱熹 朝代:宋朝
奉同张敬夫城南二十咏原文

纳湖
诗筒连画卷,坐看复行吟。想像南湖水,秋来几许深。

东渚
小山幽桂丛,岁暮霭佳色。花落洞庭波,秋风渺何极!

咏归桥
绿涨平湖水,朱栏跨小桥。舞雩千载事,历历在今朝。

船斋
考盘虽在陆,滉漾水云深。正尔沧洲趣,难忘魏阙心。

丽泽堂
堂后林阴密,堂前湖水深。感君怀我意,千里梦相寻。

兰涧
光风浮碧涧,兰杜日猗猗。竟岁无人采,含薰祗自知。

书楼
君家一编书,不自圯上得。石室寄林端,时来玩幽赜。

山斋
藏书楼上头,读书楼下屋。怀哉千载心,俯仰数椽足。

蒙轩
先生湖海姿,蒙养今自閟。铭坐仰先贤,点画存彖系。


疏此竹下渠,漱彼涧中石。暮馆绕寒声,秋空动澄碧。

卷云亭
西山云气深,徙倚一舒 。浩荡忽搴开,为君展遐眺。

柳堤
渚华初出水,堤树亦成行。吟罢天津句, 风拂面凉。

月榭
月色三秋白,湖光四面平。与君凌倒景,上下极空明。

濯清
涉江采芙蓉,十反心无斁。不遇无极翁,深衷竟谁识?

西屿
朝吟东渚风,夕弄西屿月。人境谅非遥,湖山自幽绝。

淙琤谷
湖光湛不流,嵌窦亦潜注。倚杖忽琮琤,竹深无觅处。

听雨舫
彩舟停画桨,容与得欹眠。梦破蓬窗雨,寒声动一川。

梅堤
仙人冰雪姿,贞秀绝伦拟。驿使讵知闻,寻香问烟水。

采菱舟
湖平秋水碧,桂棹木兰舟。一曲菱歌晚,惊飞欲下鸥。

南阜
高丘复层观,何日去登临?一目长空尽,寒江列暮岑。

奉同张敬夫城南二十咏拼音解读

nà hú
shī tǒng lián huà juàn ,zuò kàn fù háng yín 。xiǎng xiàng nán hú shuǐ ,qiū lái jǐ xǔ shēn 。

dōng zhǔ
xiǎo shān yōu guì cóng ,suì mù ǎi jiā sè 。huā luò dòng tíng bō ,qiū fēng miǎo hé jí !

yǒng guī qiáo
lǜ zhǎng píng hú shuǐ ,zhū lán kuà xiǎo qiáo 。wǔ yú qiān zǎi shì ,lì lì zài jīn cháo 。

chuán zhāi
kǎo pán suī zài lù ,huàng yàng shuǐ yún shēn 。zhèng ěr cāng zhōu qù ,nán wàng wèi què xīn 。

lì zé táng
táng hòu lín yīn mì ,táng qián hú shuǐ shēn 。gǎn jun1 huái wǒ yì ,qiān lǐ mèng xiàng xún 。

lán jiàn
guāng fēng fú bì jiàn ,lán dù rì yī yī 。jìng suì wú rén cǎi ,hán xūn zhī zì zhī 。

shū lóu
jun1 jiā yī biān shū ,bú zì yí shàng dé 。shí shì jì lín duān ,shí lái wán yōu zé 。

shān zhāi
cáng shū lóu shàng tóu ,dú shū lóu xià wū 。huái zāi qiān zǎi xīn ,fǔ yǎng shù chuán zú 。

méng xuān
xiān shēng hú hǎi zī ,méng yǎng jīn zì bì 。míng zuò yǎng xiān xián ,diǎn huà cún tuàn xì 。

shí
shū cǐ zhú xià qú ,shù bǐ jiàn zhōng shí 。mù guǎn rào hán shēng ,qiū kōng dòng chéng bì 。

juàn yún tíng
xī shān yún qì shēn ,xǐ yǐ yī shū  。hào dàng hū qiān kāi ,wéi jun1 zhǎn xiá tiào 。

liǔ dī
zhǔ huá chū chū shuǐ ,dī shù yì chéng háng 。yín bà tiān jīn jù , fēng fú miàn liáng 。

yuè xiè
yuè sè sān qiū bái ,hú guāng sì miàn píng 。yǔ jun1 líng dǎo jǐng ,shàng xià jí kōng míng 。

zhuó qīng
shè jiāng cǎi fú róng ,shí fǎn xīn wú yì 。bú yù wú jí wēng ,shēn zhōng jìng shuí shí ?

xī yǔ
cháo yín dōng zhǔ fēng ,xī nòng xī yǔ yuè 。rén jìng liàng fēi yáo ,hú shān zì yōu jué 。

cóng chēng gǔ
hú guāng zhàn bú liú ,qiàn dòu yì qián zhù 。yǐ zhàng hū cóng chēng ,zhú shēn wú mì chù 。

tīng yǔ fǎng
cǎi zhōu tíng huà jiǎng ,róng yǔ dé yī mián 。mèng pò péng chuāng yǔ ,hán shēng dòng yī chuān 。

méi dī
xiān rén bīng xuě zī ,zhēn xiù jué lún nǐ 。yì shǐ jù zhī wén ,xún xiāng wèn yān shuǐ 。

cǎi líng zhōu
hú píng qiū shuǐ bì ,guì zhào mù lán zhōu 。yī qǔ líng gē wǎn ,jīng fēi yù xià ōu 。

nán fù
gāo qiū fù céng guān ,hé rì qù dēng lín ?yī mù zhǎng kōng jìn ,hán jiāng liè mù cén 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

奉同张敬夫城南二十咏注释

①小山:即淮南小山。②霭:笼罩。唐陈标《秦王卷衣》:“秦王宫阙霭春烟,珠树琼枝近碧天。”③光风:雨止日出时的和风。《楚辞·招魂》:“光风转蕙,汜崇兰此。”④杜:杜若,香草…详情

相关赏析

奉同张敬夫城南二十咏评析

张栻,又名乐斋,字敬夫,号南轩,谥号宣,闲居长沙时,尝于城南结屋读书,撮其二十景一一名之。又作《城南杂咏二十首》及实景图,寄与朱熹。此诗即朱熹逐题依韵和之,作于淳熙元年(1174)…详情

作者介绍

朱熹 朱熹 朱熹(1130-1200)字元晦,一字仲晦,号晦庵,晚号晦翁,又号遁翁、沧州病叟,自称云谷老人。婺源(今属江西)人,寓建阳(今属江西)人,寓建阳(今属福建)之考亭。绍兴十八年(1148)进士,主泉州同安簿。淳熙五年(1178),除知南康军,改提举浙东茶盐公事。历江西提刑,召除秘阁修撰、奉外祠。光宗朝,除知漳州。宁宗初,除焕章阁待制、侍讲,旋以本职提举南京鸿庆宫。…详情

奉同张敬夫城南二十咏原文,奉同张敬夫城南二十咏翻译,奉同张敬夫城南二十咏赏析,奉同张敬夫城南二十咏阅读答案,出自朱熹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/7358.html

诗词类别

朱熹的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语