咏槐原文,翻译,赏析_拼音版_作者冯清 

咏槐

作者:冯清 朝代:明代
咏槐原文

行台阶下原植三槐,故巡抚张纪常正德壬申正月剪伐其一,寸干无存。闰五月初十日,予适抚临。越旬日,前槐茁复出土,月转盛茂,再月余,而柯肄乔耸叶蔽云飞凌空之势,勃然莫遏。噫!槐一物也,厚积昌发乃尔。气数遭际之盛造化生育之功,夫岂徒然而已哉!是用谩成小诗以纪其实传告将来云。

谁把庭槐浪剪除,源头生意自赢馀。
肄丛故柢戈矛立,叶护重阴伞盖舒。
间世瑞灵钟厚载,新晴苍翠接清虚。
凉氛谩讶祛烦暑,王氏祯祥史续书。

咏槐拼音解读

háng tái jiē xià yuán zhí sān huái ,gù xún fǔ zhāng jì cháng zhèng dé rén shēn zhèng yuè jiǎn fá qí yī ,cùn gàn wú cún 。rùn wǔ yuè chū shí rì ,yǔ shì fǔ lín 。yuè xún rì ,qián huái zhuó fù chū tǔ ,yuè zhuǎn shèng mào ,zài yuè yú ,ér kē yì qiáo sǒng yè bì yún fēi líng kōng zhī shì ,bó rán mò è 。yī !huái yī wù yě ,hòu jī chāng fā nǎi ěr 。qì shù zāo jì zhī shèng zào huà shēng yù zhī gōng ,fū qǐ tú rán ér yǐ zāi !shì yòng màn chéng xiǎo shī yǐ jì qí shí chuán gào jiāng lái yún 。

shuí bǎ tíng huái làng jiǎn chú ,yuán tóu shēng yì zì yíng yú 。
yì cóng gù dǐ gē máo lì ,yè hù zhòng yīn sǎn gài shū 。
jiān shì ruì líng zhōng hòu zǎi ,xīn qíng cāng cuì jiē qīng xū 。
liáng fēn màn yà qū fán shǔ ,wáng shì zhēn xiáng shǐ xù shū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

咏槐原文,咏槐翻译,咏槐赏析,咏槐阅读答案,出自冯清的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/61289.html

诗词类别

冯清的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语