【越调】斗鹌鹑 送别原文,翻译,赏析_拼音版_作者宋方壶 

【越调】斗鹌鹑 送别

作者:宋方壶 朝代:元代
【越调】斗鹌鹑 送别原文
落日遥岑,淡烟远浦。萧寺疏钟,戍楼暮鼓。一叶扁舟,数声去橹那惨戚,
那凄楚,恰待欢娱,顿成间阻。
 【紫花儿】瘦岩岩香消玉减,冷清清夜永更长,孤另另枕剩衾余。羞花闭月,
落雁沉鱼。踌躇,从今后谁寄萧娘一纸书?无情无绪,水淹蓝桥,梦断华胥。
 【调笑令】肺腑,恨怎舒?三叠阳关愁万缕。幽期密约欢爱处,动离愁暮云
无数。今夜月明何处宿?依依古岸黄芦。
 【秃厮儿】欢笑地不堪举目,回首处景物萧疏。星前月下谁共语?谩嗟吁,
何如?
 【尾】眼睁睁怎忍分飞去,痛杀我也吹箫伴侣!不付能恰住了送行客一帆风,
又添起助离愁半江雨。 踏青
 蝶使双双,蜂媒对对。燕语关关,莺声呖呖。仕女把芳寻,丫鬟将翠拾。节
序宜,景物奇。丽日迟迟,和风习习。
 【紫花儿序】娇滴滴三春佳景,翠巍巍一带青山,锦重重满目芳菲。端的是
宜睛宜雨,堪咏堪题。畅好是幽微,嫩柳夭桃傍小溪。时遇着春光明媚,人贺丰
年,民乐雍熙。
 【小桃红】雕阑花簇绣屏围,四季春为贵。万紫千红引人意,啭黄鹂,鸳鸯
如锦池塘睡。玩不尽山水无穷景致,更那堪花下杜鹃啼。
 【调笑令】赏奇葩异卉,休直待锦离披,多感谢春工造化机。彩绳悬画板秋
千戏,遍郊园幕天席地。动笙歌一派音韵美,列山灵水陆筵席。
 【耍厮儿】花萼拆香风拂鼻,柳丝垂翠蔼攒眉,我则见蜂蝶趁花莺燕飞。且
欢赏,莫催逼,对饮樽。
 【圣药王】就着这花满溪,柳满堤,掩映着数株红杏出疏篱。风吹的酒力微,
景助的诗兴起,见滴溜溜墙外舞青旗,直吃的醉扶归。
 【尾声】庆风调雨顺升平日,保一统江山社稷。托赖着千千载仁主圣明朝,
齐仰贺万万岁吾皇大明国。
【越调】斗鹌鹑 送别拼音解读
luò rì yáo cén ,dàn yān yuǎn pǔ 。xiāo sì shū zhōng ,shù lóu mù gǔ 。yī yè biǎn zhōu ,shù shēng qù lǔ nà cǎn qī ,
nà qī chǔ ,qià dài huān yú ,dùn chéng jiān zǔ 。
 【zǐ huā ér 】shòu yán yán xiāng xiāo yù jiǎn ,lěng qīng qīng yè yǒng gèng zhǎng ,gū lìng lìng zhěn shèng qīn yú 。xiū huā bì yuè ,
luò yàn chén yú 。chóu chú ,cóng jīn hòu shuí jì xiāo niáng yī zhǐ shū ?wú qíng wú xù ,shuǐ yān lán qiáo ,mèng duàn huá xū 。
 【diào xiào lìng 】fèi fǔ ,hèn zěn shū ?sān dié yáng guān chóu wàn lǚ 。yōu qī mì yuē huān ài chù ,dòng lí chóu mù yún
wú shù 。jīn yè yuè míng hé chù xiǔ ?yī yī gǔ àn huáng lú 。
 【tū sī ér 】huān xiào dì bú kān jǔ mù ,huí shǒu chù jǐng wù xiāo shū 。xīng qián yuè xià shuí gòng yǔ ?màn jiē yù ,
hé rú ?
 【wěi 】yǎn zhēng zhēng zěn rěn fèn fēi qù ,tòng shā wǒ yě chuī xiāo bàn lǚ !bú fù néng qià zhù le sòng háng kè yī fān fēng ,
yòu tiān qǐ zhù lí chóu bàn jiāng yǔ 。 tà qīng
 dié shǐ shuāng shuāng ,fēng méi duì duì 。yàn yǔ guān guān ,yīng shēng lì lì 。shì nǚ bǎ fāng xún ,yā huán jiāng cuì shí 。jiē
xù yí ,jǐng wù qí 。lì rì chí chí ,hé fēng xí xí 。
 【zǐ huā ér xù 】jiāo dī dī sān chūn jiā jǐng ,cuì wēi wēi yī dài qīng shān ,jǐn zhòng zhòng mǎn mù fāng fēi 。duān de shì
yí jīng yí yǔ ,kān yǒng kān tí 。chàng hǎo shì yōu wēi ,nèn liǔ yāo táo bàng xiǎo xī 。shí yù zhe chūn guāng míng mèi ,rén hè fēng
nián ,mín lè yōng xī 。
 【xiǎo táo hóng 】diāo lán huā cù xiù píng wéi ,sì jì chūn wéi guì 。wàn zǐ qiān hóng yǐn rén yì ,zhuàn huáng lí ,yuān yāng
rú jǐn chí táng shuì 。wán bú jìn shān shuǐ wú qióng jǐng zhì ,gèng nà kān huā xià dù juān tí 。
 【diào xiào lìng 】shǎng qí pā yì huì ,xiū zhí dài jǐn lí pī ,duō gǎn xiè chūn gōng zào huà jī 。cǎi shéng xuán huà bǎn qiū
qiān xì ,biàn jiāo yuán mù tiān xí dì 。dòng shēng gē yī pài yīn yùn měi ,liè shān líng shuǐ lù yàn xí 。
 【shuǎ sī ér 】huā è chāi xiāng fēng fú bí ,liǔ sī chuí cuì ǎi zǎn méi ,wǒ zé jiàn fēng dié chèn huā yīng yàn fēi 。qiě
huān shǎng ,mò cuī bī ,duì yǐn zūn 。
 【shèng yào wáng 】jiù zhe zhè huā mǎn xī ,liǔ mǎn dī ,yǎn yìng zhe shù zhū hóng xìng chū shū lí 。fēng chuī de jiǔ lì wēi ,
jǐng zhù de shī xìng qǐ ,jiàn dī liū liū qiáng wài wǔ qīng qí ,zhí chī de zuì fú guī 。
 【wěi shēng 】qìng fēng diào yǔ shùn shēng píng rì ,bǎo yī tǒng jiāng shān shè jì 。tuō lài zhe qiān qiān zǎi rén zhǔ shèng míng cháo ,
qí yǎng hè wàn wàn suì wú huáng dà míng guó 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

宋方壶 宋方壶 宋方壶,生卒年不详,名子正,华亭(今上海市松江县)人。曾筑室于华亭莺湖,名之曰“方壶”,遂以为号。约生活在元末明初。工散曲,有的写入明之后。现存套数五套、小令13首。…详情

【越调】斗鹌鹑 送别原文,【越调】斗鹌鹑 送别翻译,【越调】斗鹌鹑 送别赏析,【越调】斗鹌鹑 送别阅读答案,出自宋方壶的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/59533.html

诗词类别

宋方壶的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语