金缕曲(寿南塘八月生朝)原文,翻译,赏析_拼音版_作者卫宗武 

金缕曲(寿南塘八月生朝)

作者:卫宗武 朝代:宋代
金缕曲(寿南塘八月生朝)原文
强半秋澄穆。半月弦、南极躔高,寿星明煜。今岁户庭殊旧岁,洗尽闲愁千斛。沸春夏、欢声相续。兰已种成香满砌,更蕣华、得偶颜如玉。双捧劝,寿齐祝。
郗枝芳映庄椿绿。觉这番、初度称觞,桂增芬馥。生子生孙从此始,剩有人传祖笏。看八座、青毡须复。两两闺中俱秀质,待了平、婚嫁人人足。碧桃下,跨青鹿。
金缕曲(寿南塘八月生朝)拼音解读
qiáng bàn qiū chéng mù 。bàn yuè xián 、nán jí chán gāo ,shòu xīng míng yù 。jīn suì hù tíng shū jiù suì ,xǐ jìn xián chóu qiān hú 。fèi chūn xià 、huān shēng xiàng xù 。lán yǐ zhǒng chéng xiāng mǎn qì ,gèng shùn huá 、dé ǒu yán rú yù 。shuāng pěng quàn ,shòu qí zhù 。
xī zhī fāng yìng zhuāng chūn lǜ 。jiào zhè fān 、chū dù chēng shāng ,guì zēng fēn fù 。shēng zǐ shēng sūn cóng cǐ shǐ ,shèng yǒu rén chuán zǔ hù 。kàn bā zuò 、qīng zhān xū fù 。liǎng liǎng guī zhōng jù xiù zhì ,dài le píng 、hūn jià rén rén zú 。bì táo xià ,kuà qīng lù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

金缕曲(寿南塘八月生朝)原文,金缕曲(寿南塘八月生朝)翻译,金缕曲(寿南塘八月生朝)赏析,金缕曲(寿南塘八月生朝)阅读答案,出自卫宗武的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/55637.html

诗词类别

卫宗武的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语